Mona Gafvelin

Mona Gafvelin, VD för Noden ABMona Gafvelin, Seniorkonsult
Mona arbetar som föreläsare, utbildare, utredare, coach och processledare.

Mona har en fil kand i beteendevetenskap samt magisterutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet och har arbetat i över 20 år med att utveckla människor och organisationer. Monas fokusområden är ledningsgrupper samt lösningsinriktad processledning i ledar- och verksamhetsutveckling. Hon är certifierad för MBTI personprofiler.

E-post: mona.gafvelin@noden.se
Tel: +46 70 569 50 81

 

Medarbetare