Föreläsning: Kyrka och Management

Niklas Lång har arbetat som präst i många år och Kjell Lindström som organisationskonsult. Tillsammans skrev de 2016 ett antal debattartiklar i Kyrkan tidning. Temat var mötet mellan Svenska Kyrkan och modern managementteori.

Det hela ledde till boken ”Den sanna organisationen – Kyrkans framtid i en vilsen värld”. Dessa diskussioner ligger till grund för denna föreläsning, som både berör olika perspektiv på organisationsfrågor, men också de särskilda utmaningar som företagsbaserade idéer får för en ideell verksamhet.

 

Verkar det intressant? 

Kontakta Niklas
Niklas 070 334 90 01

Beskrivning

Målgrupp
Alla som är intresserade av ideella verksamheter, organisationsfrågor och framtid.

PROGRAM
• Organisation – några grundbultar
• Managementidéer
• Kyrkan och framtiden – några vägval
• Våra goda råd


Niklas Lång
Teol kand i etik och Fil kand i pedagogik –  Uppsala universitet
Arbetar även som präst och chef inom Svenska kyrkan sedan mitten på 1990-talet. 

Kjell Lindström
Tidigare lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet
Fått ”Magnus Söderström”-priset för sina insatser för svenskt personalarbete/HR.

 

Verkar det intressant? 

Kontakta Niklas
Niklas 070 334 90 01