Gratis prova-på-workshop

Välkommen att prova en av våra workshops om kyrkans organisation!

Workshopen är utformad som ett arbetsmaterial för din arbetsgrupp, ledningsgrupp

eller ert kyrkoråd.  Den består av tre filmer/ föreläsningar och frågor för dig att använda som

workshop- ledare. Frågorna är möjliga att ladda ner och skriva ut. 

Workshopen tar ca 1- 1,5 tim att genomföra med din grupp. Då ingår föreläsningar samt att

diskutera och reflektera kring frågorna som ställs i materialet samt att sammanfatta.

Erbjudandet är kostnadsfritt under en begränsad tid.  
Niklas Lång & Kjell Lindström
Vill du prova? Registrera dig här!