Föreläsning: Ledarroll i förändring

Chefs- och ledarroller utvecklas snabbt. Omvärlden ställer hela tiden nya krav på våra verksamheter, vilket förändrar de grundläggande förutsättningarna för dessa roller. I den här föreläsningen förklaras framväxten av dagens syn på chefs- och ledarroll samt hur dagens arena för beslut och agerande som chef och ledare ser ut. Deltagarna ges perspektiv och inspiration samt får ett antal goda råd på köpet.

Den här föreläsningen är avsedd för chefer, ledare, nyckelpersoner samt stödfunktioner i komplexa verksamheter, företag och organisationer. Den passar särskilt väl att användas till chefsdagar, konferenser, kurser i ledarskap samt andra utvecklingsaktiviteter där målgruppen är chefer / ledare i komplexa företag och organisationer.

Verkar det intressant?

Kontakta Kjell
Kjell 070 569 50 80

Beskrivning

Föreläsningen är relevant för chefer på alla nivåer, stabspersoner och medarbetare. (2-3 timmar)

Innehåll

  • Att förstå sin organisation
  • De organisatoriska landskapen
  • Nya förutsättningar för chefs- och ledarskap
  • Vad väntar runt hörnet – framtidens organisationer
  • Några goda råd till dig som ledare/ chef

Kjell har en gedigen meritlista på området:
Lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet • Skrivit ett antal böcker om organisationsfrågans förändring • Uppskattad och återkommande föreläsare på bl a Handelshögskolans avancerade chefsutbildningar, för Högre chefer i staten, vid otaliga konferenser, utbildningsdagar och seminarier. Fått ”Magnus Söderström”-priset för sina insatser för svenskt personalarbete/HR.

 

”Vi vill bara ännu en gång tacka för den intressanta, energigivande och tankeväckande dragning du gjorde för våra chefer  i förra veckan! Nu har utvärderingarna kommit och på vår 10-gradiga skala snittar du 9 och uppåt på längd, framförande, innehåll, upplägg vilket är helt fantastiskt!”

 

Verkar det intressant?

Kontakta Kjell
Kjell 070 569 50 80