Föreläsning: Ledarroll i förändring

Förutsättningarna för chefs- och ledarskap har ändrats rejält de senaste årtiondena. Platta pyramider har ersatts av komplexa system där olika organisationsformer blandas. Kraven på koordinering och informationshantering har dessutom lett till att chefsarbetet blivit alltmer administrativt. Föreläsningen ger perspektiv, inspiration och goda råd om hur man som chef och medarbetare kan navigera i dagens komplexa och rör(l)iga organisationslandskap.

Verkar det intressant?

Kontakta Kjell
Kjell 070 569 50 80

Beskrivning

Föreläsningen är relevant för chefer på alla nivåer, stabspersoner och medarbetare. (2-3 timmar)

Innehåll

  • Att förstå sin organisation – några utgångspunkter
  • Dagens organisatoriska landskap
    – Chefs- och ledarskapets nya förutsättningar
    – Den allt viktigare medarbetarrollen.
  • Förändring och omorganisation
  • Några avslutande goda råd

Kjell har en gedigen meritlista på området:
Lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet • Skrivit ett antal böcker om organisationsfrågans förändring • Uppskattad och återkommande föreläsare på bl a Handelshögskolans avancerade chefsutbildningar, för Högre chefer i staten, vid otaliga konferenser, utbildningsdagar och seminarier. Fått ”Magnus Söderström”-priset för sina insatser för svenskt personalarbete/HR.

 

”Vi vill bara ännu en gång tacka för den intressanta, energigivande och tankeväckande dragning du gjorde för våra chefer  i förra veckan! Nu har utvärderingarna kommit och på vår 10-gradiga skala snittar du 9 och uppåt på längd, framförande, innehåll, upplägg vilket är helt fantastiskt!”

 

Verkar det intressant?

Kontakta Kjell
Kjell 070 569 50 80