Seminarium: HR och den stora utmaningen

Ur programmet
Digitalisering och HR – möjligheter och hot
De etiska utmaningarna – #metoo bara början?
    Människosyn i fokus?
HR:s roll i framtidens organisationslandskap
Gränsöverskridande HR
Vad gör HR när cheferna försvinner?
HR och ledningen?
Ledar och medarbetarroll i förändring
HR – från stab till akutnod?
HR – polis eller relationsskräddare?
HR – att gå vidare.

Plats
Dalarnas hus, Vasagatan 46 i Stockholm (bara 3-4 minuter från Centralen)

Tid
Fika från 08:30. Lunch ca 11:45

Välj mellan följande datum
2 februari 2018 kl 09.00-15.00
9 mars 2018 kl 09.00-15.00
27 april 2018 kl 09.00-15.00
1 juni 2018 kl 09.00-15.00
15 juni 2018 kl 09.00-15.00

 
Till web-shoppen