Utbildningar och kurser

Utbildningar och kurser

En utbildning ska vara relevant, inspirerande och ge kunskaper, insikter och reflektion.
Noden har stor erfarenhet av olika utbildningar, kurser och program inom områdena organisation, ledarskap och HR/personalfrågor.

Vanligtvis skräddarsyr vi utifrån kundens önskemål.
Vi erbjuder även öppna utbildningar t ex våra trendspaningsseminarier.

Ibland är vi programledare där vi designar, bjuder in föreläsare och leder den pedagogiska processen, som i ”Högre Chefer i Staten” eller Mgruppens ”Executive Master of HRM”.

I vissa uppdrag är vi stöd i planeringen, i andra utvärderar vi genomförda insatser.
Vi är dessutom ofta anlitade som coacher åt chefer/nyckelpersoner i frågor rörande strategi, verksamhet och HR/personal eller i karriärplanering.

Gedigen pedagogik
Noden utgår från en en gedigen pedagogisk plattform och söker hela tiden vägar att utveckla metodik och tillvägagångssätt.

Stor erfarenhet
Vi har stor erfarenhet av utbildning i allt från internationella storbolag, statliga verk, landsting och kommuner till småföretag.

Stort nätverk
Förutom att vi utbildar själva har vi ett stort nätverk av mycket goda föreläsare i form av forskare, konsulter, chefer, författare och andra inspiratörer.

Några exempel på teman noden arbetar med:
• organisation i teori och praktik • ledarskap • medarbetarskap • projektledning
• förändringsledning • konflikthantering • kommunikation • utbildningsplanering
• att leda team • professionellt förhållningssätt • nätverk • att arbeta som konsult
• presentationsteknik • lobbying i stora organisationer • krishantering • omvärldsbevakning

Kontakta oss på noden