Utbildningsteater: Scener ur ett ledarskap

Utbildningsteater: Scener ur ett ledarskap

Här används interaktiv teater för att åskådliggöra ochdiskutera chefssituationer i det organisatoriska landskapet.

Nodens Eric Forsmark har stor erfarenhet av att leda denna interaktivt, insiktsskapande och annorlunda form av kompetensutveckling. Han arbetar med etablerade skådespelare, vilket ger oväntade djup och vändningar åt vardagens problematik.

Verkar det intressant? 

Maila Eric
Eric 073-531 51 10