e-kurs Trendspanarskolan
LOVORDAD!

2,900 kr

Målet med utbildningen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation. 
 
Du som deltar arbetar förmodligen redan idag med din organisations strategiska frågor eller är på väg in en sådan roll. Utbildningen passar utmärkt för dig som är chef, som sitter i ledningsgrupp, arbetar i stabsfunktion eller anställd för att bedriva/stödja utveckling i en verksamhet. 
 
Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter och arbetsmaterial i PDF-format. Efter varje avsnitt ges en hemuppgift att arbeta med. Varje avsnitt examineras med ett antal frågor att besvara. Godkänd kurs ger ett kursdiplom. I kursavgiften ingår även 1000 kr rabatt på den årliga konferensen Spanarna på Future Street.
 
Diplomerad trendspanare
Kursavsnitt 1. Trendspaning – utgångspunkterna
Kursavsnitt 2. Perspektiv och förhållningssätt
Kursavsnitt 3. Trendspanarkartan – hur ser DIN omvärld ut?
Kursavsnitt 4. Informationskällor – var hittar du relevant information?
Kursavsnitt 5. Vem kan man lita på?
Kursavsnitt 6. Att få genomslag i komplexa system
Kursavsnitt 7. Vad väntar runt hörnet?
 

Kategori: