Behovet av kompetensutveckling ökar i svenska organisationer och för dig som chef /HR är det viktigt att hitta rätt utvecklingsinsatser.

Vilka kompetenser är viktigast i er verksamhet framåt och hur synkar det med befintliga medarbetare i organisationen?

Låt oss hjälpa dig/ er med en behovsanalys som klargör den mest effektiva strategin framåt. Noden har lång erfarenhet av att inventera och analysera behov/ önskemål vid en omorganisation eller inför en förändring av inriktning och arbetssätt på arbetsplatsen. Vi arbetar skräddarsytt med lämpliga verktyg- med intervjuer, enkäter, workshops digitalt - för en fullständig behovskartläggning som hjälper dig/ er att fatta rätt beslut.

Noden har över 25 års erfarenhet av att genomföra analysarbeten.

Vi har gjort kvalificerade utvecklingsanalyser åt t ex Trafikverket, SLU, Svenska Kyrkan, Vittra, SOI, Lidingö stad.

Vi hjälper er gärna! Ring Mona Gafvelin direkt på 070-569 50 81

Eller maila här