Eric Forsmark

Eric Forsmark, Seniorkonsult
Eric Forsmark arbetar som föreläsare, utbildare, processledare och coach.

Eric är samhällsplanerare och arkitekt i botten och har arbetat som verksamhetschef och projektledare i flera kommuner. Han har också en bred internationell erfarenhet av att leda komplexa processer, bl a flera EU-projekt (LEADER II, SEMPA, INTERREG samt EU JUSTLEX.)

Hans fokusområden är ledar- och teamutveckling, projektledning, ledningsgruppsutveckling,

E-post: eric.forsmark@noden.se
Tel: +46 73-531 51 10

 

Medarbetare