Trend- och framtidsspelet-  

vad väntar runt hörnet? 

En workshop som lyfter blicken och ger nya perspektiv 

”Det här var ju riktigt kul" ”Tack för ett fantastiskt pass! Vilka härliga diskussioner som skapades i grupperna! Trendspaning med pedagogik!"

I den här 2-3 timmar långa workshopen spelas ett spel där man under intensiva diskussioner och i raskt tempo vrider och vänder på ett antal avgörande trender och påståenden om framtiden. Inspirerande. Lärorikt. Perspektivgivande.

Gör din verksamhet bättre rustad att möta framtiden!

Låter intressant, kontakta mig! 

Har genomförts bla hos Högre chefer i Staten Alumni, SJ, Mgruppens HR-program, Haninge kommun, Lidingö Stad, MSB, Next Skövde, Region Gotland och Region Norrland

Utveckling och trender ställer hela tiden nya krav på våra verksamheter. Noden har sedan 2005 gett ut omvärldsspaningsmejlet noden trender. Med utgångspunkt i denna gedigna trendspaning och prognoser från de stora framtidsinstitutionerna, har vi skapat trend och framtidsspelet "Vad väntar runt hörnet”. Där får deltagarna ta ställning till och diskutera det troliga och önskvärda i ett antal påståenden och den framtida utvecklingen.  

Denna workshop är avsedd för medarbetare, chefer, ledare, nyckelpersoner samt stödfunktioner i komplexa verksamheter, företag och organisationer. Den passar särskilt väl att användas som ett inspirerande, lärorikt och perspektivgivande inslag på chefsdagar, konferenser, kurser i ledarskap samt andra utvecklingsaktiviteter.  

Workshopen har följande innehåll:

  • Trendspaningens ädla konst
  • Vad väntar runt hörnet -spelet om framtiden
  • Att arbeta bland svängande svärmar och innovativa tribes - om framtidens organisationer

”Tack för ett fantastiskt pass! Vilka härliga diskussioner som skapades i grupperna! Trendspaning med pedagogik!"

Hög chef i statligt verk

Vad ingår i workshopen? 

Forskningsbaserad, interaktiv och inspirerande workshop. 

Dokumentation skickas till alla deltagare efter genomförandet.

Om föreläsaren Kjell Lindström 

Kjell Lindström har arbetat som forskare och lärare i vuxenpedagogik och organisationsteori vid Uppsala universitet.  

Kjell är VD för noden ab, som genom utvecklingsprojekt, böcker, konferenser och seminarier drivit omvärlds- och framtidsfrågor sedan 1995.  

Kjell är verksam som trendspanare, föreläsare, programledare och författare. Han är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare på några av våra mest kvalificerade managementprogram och på olika konferenser.  

Han är redaktör för Sveriges största omvärldsspaningsmejl ”#nodentrender”som funnits i över 15 år- sedan 2005.  

Kjell är författare (med Magnus Dalsvall) till böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”Rör om i HR-grytan".

Kjell tilldelades 2013 det prestigefyllda ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.  

Det här låter intressant, kontakta mig gärna!