Kjell Lindström, noden ab

Foto: Niclas Brunzell

Kjell Lindström är trendspanare, föreläsare, utbildare, författare och programledare

Kjell har en fil kand i beteendevetenskap samt forskarutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet och har efter en period som universitetslärare, personalutvecklare och utredare. 1995 startades det egna företaget noden ab, där han arbetar som konsult.

Kjell ansvarar sedan 2005 för omvärldsspaningen ”noden trender” som utkommer varje fredag till ca 4 000 läsare. Noden trender kom 2015 på första plats i en genomgång av trendspanarverktyg i Tidningen Chef.

Kjell tilldelades 2013 "Magnus Söderström-priset" av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete

Kjell är en pedagogisk, inspirerade och mycket erfaren föreläsare.
Hans områden är bl a framtid, trender organisationsutveckling, chefs/ledarskap och personalarbete. Kjell har föreläst både internationellt och nationellt på chefsutbildningar, konferenser och utvecklingsdagar.

Kjell är fn programledare för Uppsala universitets ”Chefsutbildning BAS 7,5 hp” samt Indirekt ledarskap 7,5 Hp" som genomförs på Kriminalvården. Kjell har tidigare varit programledare för bl a Handelshögskolans Human Resources Executive Program, konsortieprogrammet ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”.

Kjell har - tillsammans med Magnus Dalsvall - skrivit bl a böckerna "HR och den nya verkligheten", "Rör om i HR-grytan" ”Bortom tankefällan” (2013), ”Att leda föreningar” (2014) ”Äkta organisation” (2015) samt ”Den nakna ledningsgruppen (2016). Tillsammans med Niklas Lång skrev Kjell ”Den sanna organisationen – om kyrkans framtid i en vilsen värld” (2016).

Erfarenhet
VD, Seniorkonsult och grundare Noden AB 1995 – > Pågående
• Programledare Uppsala universitet ”Chefsutbildning BAS 7,5 Hp” samt "Indirekt ledarskap 7,5 Hp" 2015 –> pågående
• Visiting Fellow - Henley Management College 2007 – 2011

Programansvarig öppna utvecklingsprogram (i urval)
• Programledare – Exed/IFL Handelshögskolan "Human Resources Executives Programme" 2001 – 2007
• Programledare ”Högre Chefer i Staten” 2010-2015
• Programledare – Mgruppen "Strategisk HR", "HR Business Partner" "”Executive Master of HRM” 2008 - 2015

Programansvarig interna utvecklingsprogram (i urval)
Ledarutveckling Hudiksvalls kommun 2012
Ledarutveckling Ljusdals kommun 2010
Ledarutveckling Arlanda/Bromma 1999

Programledare e-kurser
Medarbetarroll i komplex verksamhet (m Niklas Lundblad)
Trendspanarskolan 2018 (m Niklas Lundblad
21st Century Skills 2018 (m Mathias Blob)
Kyrkan och Framtiden 2017 (m Niklas Lång)

Anställningar
Utredare – Skolverket 1996 – 1998
Projektledare - IPF i Uppsala 1993 – 1997
Forskare, lärare - Uppsala University 1987 – 1993
Personalutbildare - Apoteket AB 1989 – 1990
Utredare – Televerket 1987 – 1988
Personalutbildare - Håbo kommun 1985 – 1987

Utbildning
Forskarutbildning, Uppsala universitet 1987 – 1995
Linjen för Personal och arbetslivsfrågor. Uppsala universitet
1980 – 1985

Publicerat
2018: Lindström & Dalsvall: HR och den nya verkligheten, Akademikerförbundet SSR
2016: Dalsvall & Lindström. Rör om i HR-grytan
2016: Lång & Lindström. Den sanna organisationen – om kyrkans framtid i en vilsen värld
2016: Dalsvall & Lindström. Den nakna ledningsgruppen
2015: Dalsvall & Lindström. Äkta organisation
2014: Dalsvall & Lindström. Att leda föreningar
2013: Dalsvall & Lindström.Beyond the Mind Trap
2013: Dalsvall & Lindström. Bortom tankefällan
2011: Dalsvall & Lindström: Ta ansvar, Unionen (kapitel)
2006. De Geer & Lindström: Etiska problem i framtidens HR, Sveriges HR-förening
2003. Lindström, Löwstedt & Norrhede: Livslångt lärande, SEKO
1999: Lindström mfl: Skola i utveckling - Verktyg som förändrar - En rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen, Skolverket (kapitel)
1997: Lindström & Söderström: Människan, jobbet & den nya industrin, SIF (kapitel)
1993 Söderström & Lindström: Från IR till HRM, IPF