Är det dags för planeringsdagar, visionsarbete eller annat målarbete? 

Noden har lång erfarenhet av ledningsgruppsutveckling i komplexa verksamheter. 

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan stödja dig/ er! 

Maila oss här

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med ledningsgruppers utmaningar och utvecklingsfrågor. Vi vet att nyckeln till hållbara, kreativa och utvecklingsinriktade ledningsgrupper är tillit. Tillit skapas genom tid tillsammans och förtroendeskapande dialog om centrala utmaningar med verksamheten i fokus och med öppenhet och respekt för varandras erfarenheter. 

Vi vet också att det ibland är en stor utmaning att leda en ledningsgrupp. Spänningsfältet mellan den egna verksamheten och helheten i ledningsgruppen finns alltid där. Det behövs en investering i tid, energi och ledarskap och vi kan stödja dig att finna vägen framåt för just din/ er ledningsgrupp. Det finns mycket att vinna på att samla ledningsgruppen och arbeta fokuserat med centrala utmaningar, visioner och strategier under en eller flera utvecklingsdagar. 

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal om just dina planer och utmaningar!

Varmt välkommen med en förfrågan.