Mona Gafvelin, noden ab

Anställningar
• Seniorkonsult och grundare Noden AB 1998 – > Pågående
• Verksamhetsstöd till företagare i Gävleborgs län, Länsstyrelsen 1994-1995 • Internkonsult personalutveckling SLU 1992-1994, 1995-1998

Övriga uppdrag

• Ordförande i alumniföreningen för personalvetare vid Uppsala universitet. 2003-2007, 2012-2019

• Sekreterare i studerandeföreningen Dynamicus 1989-90. Styrelsemedlem 90-91. Aktiv i studerandetidningen Dynamiquen 1988-90.

Utbildning

2007-2008 Lösningsinriktad terapi och arbetssätt,  Ersta- Sköndal Högskola. 30 p

1994 - Magisterutbildning pedagogik, Uppsala universitet

1991 Kulturantropologi A

1987 -91 Linjen för personal- och arbetslivsfrågor.Uppsala universitet Fil kand.

Publicerat
1994. Utvärdering av RALS-medlens (4,5 milj.kr) användning inom SLU. Kvalitativ studie med individuella intervjuer samt gruppintervjuer. Fokus på effekter av verksamhetsutveckling genomförd på institutioner. 6 mån. 180 personer intervjuade. Rapportserie SLU.

1992. Utvärdering av kursen "kvinna i forskningen" som ges vid Lantbruksuniversitetet, Uppsala universitet samt Lunds universitet. Kvalitativ studie (intervjuer). Rapportserie SLU.

Mona Gafvelin arbetar som organisationsutvecklare, utredare och processledare i ledningsgrupper samt med utvecklingsinsatser i grupper och verksamheter.

Mona är personalvetare från Uppsala universitet och har arbetat med ledar- och organisationsutveckling i företag och organisationer sedan 1992. Sedan 1998 arbetar Mona som seniorkonsult i företaget Noden. Tidigare har hon arbetat på Lantbruksuniversitetet SLU samt Länsstyrelsen Gävleborg.

Mona har även vidareutbildat sig i lösningsfokuserad terapi (2007-2008). Kunskaperna i lösningsfokuserat arbetssätt används både på individ- och gruppnivå för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av människa och organisation. 

Mona är en uppskattad processledare och utredare. Hennes främsta bidrag handlar ofta om att förstå både organisation och människa och att finna lösningar som både fungerar väl för verksamheter och för människorna som arbetar i den.

Hennes vanligaste uppdrag handlar om att leda och stödja förändringsarbete i ledningsgrupper eller att driva utredningsuppdrag med fokus på utveckling och lärande.

Organisationsutveckling o utredning i urval.

2019-20 Utredning samt stöd i förändringsarbete Artdatabanken SLU.

2019. Sveriges offentliga Inköpare, SOI. Utredning.

2018. Organisationsutredning CBM, SLU

2015. Utvärdering Dela tro, dela liv. Svenska kyrkan.

2015 Organisationsutredning Inst för mikrobiologi ,SLU.

2012-2018 HR-enheten, MSB. Återkommande utvecklingsarbete.

2013-15. Lidingö stad. Utveckling av arbetsmetodik vid kommunledningskansliet.

2013. Lundsbergs privatskola. Utredning av organisation vid skolan. Intervjuer.

2013 Berg CF Möller arkitektkontor. Utredning, enkät samt utvecklingsdagar.

2013. Utvärdering av organisation. Enkätstudie + intervjuer. Försvarsmakten.

2006. Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser inom FMV.

1995. Enkätstudie kring forskarstuderande mat-nat fakultet Uppsala universitet. Datainsamling samt redovisning.

1992-94 Enkätstudier Dalens geriatriska klinik kring vårdkvalitet. Kvantitativ studie med planering, datainsamling, analys och redovisning.

1992 Utvärdering av systemet för fortbildningsverksamhet inom SLU. 

1993. Enkätundersökning av disputerade inom Lantbruksuniversitetet Omfattande enkät om kvalitet i forskarutbildningen samt nytta och värde av doktorsexamen.

Ledningsgruppsutveckling

2016-17 Ledningsgruppsutveckling vid olika institutioner SLU.

2013-16 Danderyds kommun. Ledningsgruppsutveckling.

2011-2015 Lidingö stad. Utvecklingsinsatser för kommunledningsgrupp, flertalet förvaltningsledningar samt kommunledningskansliet.

2014-15 Signalisten, bostadsbolag Solna. Ledningsgruppsutveckling

2009 Djurkliniken Animalens ledningsgrupp - utvecklingsdagar

2007 Hudiksvalls kommun. Ledningsgruppsutveckling.

Ledarutveckling

2010. Ljusdals kommun. Ledarutveckling.

2009 Holmen paper. Ledarutveckling blivande chefer.

2007-08 Ledarutveckling Hudiksvalls kommun

2006. Onkologen Gävle sjukhus. Ledarutveckling.