Niklas Lång


Niklas Lång, Seniorkonsult
Niklas fokusområden är krishantering, förändringsarbete, värdegrund och etik i arbetslivet.
Han har en teol kand samt fil kand i pedagogik från Uppsala universitet.
Niklas arbetar även som präst och chef inom Svenska kyrkan sedan mitten på 1990-talet.
E-post: niklas.lang@noden.se
Tel: +46 70-334 90 01

 

 

Medarbetare