Processledning

Verksamhetsutveckling kräver visioner, engagemang och praktiska resultat. Noden stödjer dig som vill förankra och förstärka hållbar förändring i din organisation. Det kan handla om utveckling av affärsidén eller visionen eller formulerandet av mål och strategier. Ibland i en ledningsgrupp, ibland med hela avdelningar/ enheter.

Vissa av våra uppdrag gäller utveckling av värdegrund, organisationskultur eller större strukturförändringar i organisationen. Andra uppdrag kan handla om team eller enheter som behöver hjälp med konflikthantering, kommunikation och samarbete. Noden har även genomfört en ett flertal stora organisationsutredningar och utvärderingar.

Leder processer

Noden arbetar ofta som processledare i utvecklingsinsatser för arbetsgrupper, verksamheter och ledningsgrupper. Vi arbetar även som stöd i planering och/eller utvärdering.

Bygger hållbarhet

Nodens arbete baseras på ett brett kunnande om pedagogik, individ, grupp och organisation.
Detta breda angreppssätt ger förutsättningar för hållbar verksamhetsutveckling.

Skapar resultat
Vi leder processerna med fokus på resultat, inspirerande pedagogik samt snabb dokumentation.

Kontakta oss på noden