Torsdag 15 December 2022

people profiles

4 900 kr exkl moms Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!  

Årets trendspanarfest - för femte gången!

Välkommen till ännu en fullspäckad dag med spännande frontforskare!  

Anmäl dig/er här! 

Preliminärt program 2022

08.30 Kaffe
09.00 Inledning
Kjell & Niklas
09.15 Biskopen spanar på framtiden

Biskop Karin Johannesson
10.15 Kaffe
10.35 Vi behöver bli urbanauter – Astronaut lifestyle!

Cecilia Hertz, rymdspecialist
11.35 Lunch
12.40 Hållbart ledarskap för framtiden
Docent Susanna Alexius
13.40 Kaffe
14.00 Nanotekniken och de globala
samhällsutmaningarna
Professor Maria Strömme
15.00 Avslutning
Kjell & Niklas
- Vad väntar runt hörnet?
- Årets trendspanare
- Nästa års konferens
15.30 Slut


"Biskopen spanar på framtiden"

Biskop Karin Johannesson
Karin är docent och lektor i religionsfilosofi samt studierektor med pedagogisk inriktning vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

"Vi behöver bli urbanauter – Astronaut lifestyle!"

Cecilia Hertz
Cecilia är industridesigner från Lunds tekniska högskola och gjorde där sitt examensarbete vid NASA i Houston.
Cecilia tar oss rakt in i rymdkapselns värld och visar oss hur vi kan använda samma principer och tekniker i dagens samhälle.
Fotograf: Sören Andersson


”Hållbart ledarskap i komplexa uppdrag”

Susanna Alexius
är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Foto:Juliana Wiklund

"Nanotekniken och de globala samhällsutmaningarna"

Maria Strömme
Professor i nano-teknologi vid Uppsala universitet. Ledamot av Kgl Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kgl Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA), Kgl Vetenskapsakademien (KVA) och Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). 

2015 var hon sommarpratare i P1 och både 2009 och 2016 gäst i Skavlan 

Fotograf: Kimberly Hero


Spanarvärdar under konferensen

Niklas Lundblad & Kjell Lindström är era värdar för dagen.  

Niklas Lundblad är föreläsare, programledare och författare. Tidigare utvecklingschef på IPF och chef för ledarutveckling vid SLU. Författare till böcker som ”Fönster mot framtiden”, ”Spanarna på Future Street” och ”Organisationer söker sin omvärld”.  

Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare och författare. Han ger varje vecka sedan 2005 ut omvärldsrapporten ”noden trender”. Författare till ett antal böcker. Kjell erhöll 2013 ”Magnus Söderström-priset” för sina insatser för svenskt personalarbete.  

Foto: noden ab


Anmäl dig/er här! 

Konferensfakta

Datum Den 15 december 2022

Tid Start med kaffe 08.30 och avslut ca 15.30

Plats Humanistiska teatern - Uppsalas coolaste arena för dialog och samtal.

Adress Thunbergsvägen 3-5, Uppsala - bakom Carolina Rediviva och Engelska parken. 

Kostnad Konferenspriset är 4 900 kr (exkl moms). Fika, lunch samt dokumentation ingår. Faktura skickas vid anmälan. Anmälan är bindande. Får du förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Meddela oss namn på din ersättare i så fall. 

Anmälan Anmäl dig/er här - eller mejla deltagarnamn, organisation samt fakturaadress till boka@lundbladledarskap.se Skriv "Anmälan Spanarna 2022" i ämnesraden!  


Mål med dagen Spanarkonferensen är en årlig mötesplats för trendspanare och omvärlds-engagerade i svenskt arbetsliv. Tillsammans testar vi trender och ger oss i kast med dess konsekvenser för verksamheter, människor och arbetsplatser. 

Målgrupp Konferensen riktar sig till dig som arbetar med omvärldsbevakning, sitter i ledningsgrupp, är chef/ ledare eller med andra strategiska positioner i offentlig eller privat verksamhet. 

Årets trendspanarstol Uttrycket "Utan spaning ingen aning" är ett av professorn och legendaren Magnus Söderströms favorituttryck. Vid varje spanarkonferens utser vi årets trendspanare som får stol nr 1 - hedersstolen i Humanistiska teatern. 

Frågor Hör gärna av dig om du vill veta mer om konferensen. Ring Kjell Lindström på 070-569 50 80 eller Niklas Lundblad på 070-540 32 39 eller mejla info@noden.seDela gärna evenemanget vidare i ditt nätverk - tillsammans gör vi svenskt arbetsliv klokare.


Share on LinkedIn