Trendspaning

Sedan 2005 skriver noden omvärldsrapporten noden•trender.
Lagom till fredagsfikat levereras rykande aktuell uppdatering av trender och tendenser som rör organisation, ledarskap och personalarbete.

Snabbläst - bara en (1) sida.

Noden•trender är helt kostnadsfritt och har cirka 3800 GDPR-säkrade prenumeranter.

Läs intervju med Kjell Lindström i HR People nr 1 2020

  Ja, jag vill prova omvärldsrapporten 
noden•trender

Målet med e-kursen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation.  

Avsnitten fokuserar olika delar för en professionell omvärldsspaning och har följande rubriker.  

- Trendspaning - utgångspunkterna. - Spaning och förhållningssätt. - Trendspanarkartan- hur ser din omvärld ut? - Informationsskällor- var hittar du relevant information? - Vem kan man lita på? - Att få genomslag i komplexa system. - Vad väntar runt hörnet?  

Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format.  

Kostnad: 1 625 kr inkl moms


Läs mer