Sedan 2005 skriver noden omvärldsrapporten noden trender.
Lagom till fredagsfikat levereras rykande aktuell uppdatering av trender och tendenser som rör organisation, ledarskap och personalarbete.

Snabbläst - bara en (1) sida.

Noden•trender är helt kostnadsfritt och har cirka 3800 GDPR-säkrade prenumeranter.

Läs intervju med Kjell Lindström i HR People nr 1 2020

  Ja, jag vill testa omvärldsrapporten 
noden trender (kostnadsfritt)