Behöver ni underlag, ta omtag eller få nya idéer eller perspektiv?

Noden har 25 års erfarenhet av utredningar och utvärderingar.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan stödja dig/ er! 

Maila oss här

Vi har lång erfarenhet av att utreda omorganisationer & verksamhetsförändringar samt att utvärdera nya satsningar, pilotprojekt etc. Vi vet att en utredning i sig är en del av förändringsarbetet. Antingen för att starta det, för att förändra riktning mitt i eller för att öka resultat och effekter i slutfasen. Vi är vana och duktiga på att fråga deltagare, medarbetare, intressenter och kunder/ klienter om det som behöver utredas. Vi arbetar med intervjuer, gruppsamtal, telefonintervjuer, enkäter eller andra metoder som passar er. Vi redovisar och förankrar resultaten i form av workshops, redovisningar, skriftliga rapporter - allt utifrån era behov! 

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal om just det ni behöver utreda!

Varmt välkommen med en förfrågan.