Behövs beslutsunderlag, ta omtag i en verksamhetsfråga - eller använda era organisatoriska resurser mer effektivt?

Noden har +25 års erfarenhet av utredningar och utvärderingar.

Vi hjälper er gärna! Ring Mona Gafvelin direkt på 070-569 50 81

Vi har gjort utredningar åt t ex Trafikverket, SLU, Svenska Kyrkan, Vittra, SOI, Lidingö stad.

Eller maila här! 

Som du frågar får du svar.

Se till att fråga klokt.

Att ställa de kloka utvecklingsfrågorna har ett stort värde i en verksamhet.

Noden har gedigen erfarenhet av att utreda inför omorganisation och andra verksamhetsförändringar samt att utvärdera nya satsningar, pilotprojekt etc.

Vi vet att en utredning i sig är en del av förändringsarbetet. Antingen för att starta det, för att förändra riktning mitt i eller för att öka resultat och effekter i slutfasen.

Vi är vana och duktiga på att fråga deltagare, medarbetare, intressenter och kunder/ klienter om det som behöver utredas. Vi arbetar med intervjuer, gruppsamtal, telefonintervjuer, enkäter eller andra metoder som passar er. Vi redovisar och förankrar resultaten i form av workshops, redovisningar, skriftliga rapporter - allt utifrån era behov! 

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal om just det ni behöver utreda. Vi hjälper till med planeringen samt i genomförandet.

Varmt välkommen med en förfrågan. 

Maila här