Vill du bolla din verksamhet med en utomstående?

Låna Mona för 1-2 timmars dialog kring en fråga du brottas med. Det kan gälla ledarskap, organisering, personalproblem, gruppdynamik, verksamhetsplanering, mötespedagogik etc

Mona kommer inte att

 • servera dig enkla lösningar på dina utmaningar
 • sälja in konsultkoncept
 • ha svaren på dina frågor
 • utlova mirakel

Däremot kommer hon att

 • ge dig utrymme att vända och vrida på frågan
 • lyssna till det du brottas med 
 • ställa kloka frågor 
 • bidra med perspektiv utifrån
 • göra dig mer klarsynt kring dina komplexa frågor
 • bidra till lugn, mod och tillförsikt hos dig
 • verifiera dina bedömningar
 • stötta din process framåt

Du får en zoom-länk att ansluta med. 

Lätt att boka om tid vid förhinder. 

No strings attached - policy. 

Mona kommer inte be dig boka fler sessioner.