Böcker

Nodens Kjell Lindström har under åren gett ut ett antal böcker, Oftast i samarbete med Magnus Dalsvall. Obs! Alla böcker är slutsålda och finns numera endast som e-böcker.

HR och den nya verkligheten (2018)

Lindström & Dalsvall Ett samarbetsprojekt med Akademikerförbundet SSR. Ett antal debattartiklar med syfte att skapa inspiration, eftertanke och diskussion.

Gratis PDF - kan laddas ner via "Läs mer"-knappen

   Läs mer  

Den nakna ledningsgruppen (2016)

Lindström & Dalsvall Perspektiv på ledningsgruppen och dess strategiska roll. Är dagens syn på sammansättning, funktion och kommunikation verkligen relevanta när man ska leda komplexa organisatoriska system?  

 

Rör om i HR-grytan (2016)

Lindström & Dalsvall Ett antal debattartiklar. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor, vilket gör boken till ett umärkt underlag för diskussion och tankeutbyte 

Bortom tankefällan (2013)

Lindström & Dalsvall En uppmärksammad presentation av dagens komplexa organisationslandskap och konsekvenserna för ledning, chefer, medarbetare, stödfunktioner ochg fackliga organisationer. 

Den "sanna" organisationen (2015)

Lindström & Lång Ett antal debattartiklar rörande kyrkan och dess organisatoriska utmaningar, skriven tillsammans med kyrkoherden Niklas Lång. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor, vilket gör boken till ett umärkt underlag för diskussion och tankeutbyte 

Beyond the Mind Trap (2014)

Lindström & Dalsvall Den engelska versionen "Bortom tankefällan". Med delvis omskrivna texter och ett par nya avsnitt, dock.