nodens e-kurser

Box: Organiseringskunskap för 2020-talet (Delkurs 1-3)

Varför lära sig mer om detta?
Du får kunskaper och insikter som ger dig bättre överblick, strategisk förmåga och genomslagskraft.
 E-kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, projektledare, processledare, konsult eller kunskapsarbetare i en komplex verksamhet. 

Innehåll
Boxen ger dig en rejäl dos kunskap för ett professionellt förhållningssätt och klok organisering av arbete idag och i framtiden.

Upplägg
Boxen innehåller delkurserna 1-3 – tolv föreläsningar – ca 12-20 min långa samt arbetsuppgifter. Alla bilder som visas i föreläsningarna finns som dokumentation i PDF-format.

Kostnad
799 kr inkl moms

Läs mer

Delkurs 1 (av 3) - Grunderna i organiseringskunskap

Varför lära sig mer om detta?
Du får kunskaper och insikter som ger dig bättre överblick, strategisk förmåga och genomslagskraft.
 E-kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, projektledare, processledare, konsult eller kunskapsarbetare i en komplex verksamhet. 

Innehåll
Den här delkursen fokuserar på grunderna i att förstå hur en organisation fungerar. Du får också lära dig mer om handlingsutrymme, varför en lärande organisation är viktigt och kraften i olika perspektiv.

Upplägg
Den här delkursen innehåller fyra föreläsningar - ca 13-15 min långa - samt arbetsuppgifter. Alla bilder som visas i föreläsningen finns i dokumentationen i PDF-format.

Kostnad
299 kr inkl moms

Delkurs 2 (av 3) - Att förstå omvärldens kraft

Varför lära sig mer om detta?
Du får kunskaper och insikter som ger dig bättre överblick, strategisk förmåga och genomslagskraft.
 E-kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, projektledare, processledare, konsult eller kunskapsarbetare i en komplex verksamhet. 

Innehåll
I den här delkursen djupdyker vi ner i vår nya VUCA-värld - en tillvaro med hög osäkerhet. Du kommer lära dig mer om omvärldsbevakning och hur du kan bli bättre på att göra bedömningar av framtiden. Dessutom behandlas digitaliseringens effekter för organisering. 

Upplägg
Den här delkursen innehåller fyra föreläsningar- ca 13-15 min långa samt arbetsuppgifter. Alla bilder som visas i föreläsningarna finns som dokumentation i PDF-format.

Kostnad
299 kr inkl moms

Delkurs 3 (av 3) - Ledar- och medarbetarroller för 2020-talet

Varför lära sig mer om detta?
Du får kunskaper och insikter som ger dig bättre överblick, strategisk förmåga och genomslagskraft.
 E-kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, projektledare, processledare, konsult eller kunskapsarbetare i en komplex verksamhet. 

Innehåll
Denna delkurs behandlar utmaningarna för både ledar- och medarbetarroll - idag och vad vi kan vänta oss framåt. Du får veta mer om hur du kan navigera i komplexa organisationer och hur du bygger upp ett resursstarkt nätverk. 

Upplägg
Den här delkursen innehåller fyra föreläsningar- ca 12-20 min långa samt arbetsuppgifter. Alla bilder som visas i föreläsningarna finns som dokumentation i PDF-format.

Kostnad
299 kr inkl moms

Diplomerad trendspanare

Varför lära sig mer om detta?

Du får kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation. 

Innehåll

Trendspaning - utgångspunkterna - Spaning och förhållningssätt - Trendspanarkartan - hur ser din omvärld ut? - Informationsskällor- var hittar du relevant information? - Vem kan man lita på? - Att få genomslag i komplexa system - Vad väntar runt hörnet?

Upplägg

e-kursen innehåller sju kursavsnitt á ca 45 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format.

Kostnad
1 625 kr inkl moms

Medarbetarrollen i komplex verksamhet

Varför lära sig mer om detta?
E-kursen ger perspektiv, insikter och verktyg för att utveckla rollen som professionell medarbetare. 

Innehåll
Du som anställd och medarbetare • Att ta sin roll • Sammanhanget och rollen • Att utvecklas i sin roll

Upplägg
e-kursen innehåller 5 kursavsnitt á ca 20 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format.

Kostnad
795 kr inkl moms