Nodens e-kurser

Målet med e-kursen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation. 

Avsnitten fokuserar olika delar för en professionell omvärldsspaning och har följande rubriker.  

- Trendspaning - utgångspunkterna. - Spaning och förhållningssätt. - Trendspanarkartan- hur ser din omvärld ut? - Informationsskällor- var hittar du relevant information? - Vem kan man lita på? - Att få genomslag i komplexa system. - Vad väntar runt hörnet?  

Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format.

Kostnad: 3 635 kr inkl moms

Läs mer

I e-kursen Medarbetarrollen i komplex verksamhet diskuteras hur rollen förändrats och vilka krav som ställs idag. Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. I kursen sätter vi fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen, eget ansvarstagande och att leda sig själv.  

Vi har tagit det bästa från våra ledarutbildningar och satt ihop en kurs i fyra delar med fokus på rollförskjutningar, komplex organisation och värderingar/ kultur.  

Varje avsnitt är ca 20 min långt och fokuserar ett centralt tema i den förändrade rollen som medarbetare.  

Till alla fyra kursavsnitt finns kursmaterialet att ladda ner. Till varje avsnitt finns även PDFr med goda råd, kloka frågor att ställa sig som medarbetare samt ett antal arbetsuppgifter att genomföra efter varje kapitel. Kursen beräknas totalt till ca 2 timmar. 

Kostnad: 795 kr inkl moms