Noden är ett Uppsalabaserat kunskapsföretag som sedan 1995 arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning, coaching och föreläsningar. Våra kunder finns inom privat, offentlig och ideell sektor
Våra områden är Omvärld & framtid • Organisering & organisation • Utredning & utveckling • Råd & stöd.

noden ab Tel: +46 70 569 50 80
info@noden.se Post/leveransadress:

Dragarbrunnsgatan 63B

753 20 Uppsala 

Vill du ha kontakt med oss på noden?

Medarbetare

Kjell Lindström, seniorkonsult

Kjell är föreläsare, trendspanare och författare.  

Erfaren och mycket uppskattad föreläsare på konferenser, chefsutbildningar och personaldagar. 

Ger sedan 2005 ut omvärldsbevakningsmejlet ”noden trender”. 

Har skrivit ett antal böcker rörande organisation, ledarskap och HR.

Erhöll 2013 ”Magnus Söderström-priset” för sina insatser inom svenskt personalarbete. 

Du hittar Kjells CV här

E-post: kjell.lindstrom@noden.se Tel: 070 569 50 80

Mona Gafvelin, seniorkonsult & VD

Mona arbetar med processledning, utredningar samt ansvarar för våra e-kurser.

Mona är en erfaren expert inom processledning och organisationsutredningar med över 30 års praktik. Med fokus på ledarskapsutveckling och organisationsförändring leder hon strukturerade processer i utvecklande möten mellan organisation och människa.

Mona har en fil kand i beteendevetenskap, magisterutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet samt vidareutbildning i lösningsfokuserad terapi vid Ersta högskola.

Du hittar Monas CV här.

E-post: mona.gafvelin@noden.se

Tel: 070 569 50 81

Åke Gafvelin
Filosof

Åke arbetar med vår omvärldsrapport
”noden trender”

Författare (med Lapo Lappin) till "Filosofi och pandemi" (2021)

Åke studerar filosofi i Cambridge, UK. 

E-post: info@noden.se 


Emilie Lindström Bibliotekarie

Emilie lotsar oss fram i litteraturfloden.  

Emilie är utbildad bibliotekarie.  

E-post: info@noden.se 

Anna Gafvelin
Social Media Manager

Anna arbetar med vår marknadsföring.

Anna studerar till fil kand i beteendevetenskap vid Uppsala universitet.

E-post: info@noden.se 

noden startade 1995

Vi har under åren uppmärksammats för våra mycket kvalificerade nätverk med både forskare och verksamhetsansvariga i alla typer av branscher. Vi har långa samarbeten med etablerade aktörer som Uppsala universitet, Exed vid Handelshögskolan i Stockholm och Mgruppen.  

Noden har genomfört ett stort antal egna konferenser, seminarier och lärresor både i Sverige och internationellt. Vi har vårt huvudkontor i Uppsala.  

Noden spanar på omvärlden och ger varje vecka ut det kostnadsfria – och uppskattade! – fredagsbrevet ”noden•trender” till tusentals prenumeranter.  

När företaget startade 1995 och fick namnet ”noden” blev det styrande på flera sätt. Ordet ”nod” betyder ungefär ”knutpunkt i nätverk”. Samtidigt hade vi läst Åke E Anderssons moderna klassiker ”K-samhället” och förstått att framtiden skulle drivas av krafter som skapades av Kommunikation, Kreativitet, Kunskap och Kultur.  

Följden blev att vi ville vara den knutpunkt där dessa krafter möttes. Denna ambition har under åren tagit sig många uttryck. Vi har försökt ligga i framkant när det gäller kombinera IT och pedagogik, vi har under åren skapat fantastiska kontakter med kloka och kreativa människor, vi har ett eget vetenskapligt nätverk (”det nodiska rådet”) och vi har haft virtuella konstutställningar och gett ut egna skivor.