Omvärldsbevakning

i en volatil, oförutsägbar,

komplex och flertydig värld."Omvärldsbevakning i en volatil, oförutsägbar, komplex och flertydig värld "

Noden presenterar ny trendspanarföreläsning med Mona Gafvelin.

Online eller live 1-3 tim

I föreläsningen beskriver Mona omvärldsbevakning som ett av de viktigaste verktygen för strategiskt förändringsarbete i en komplex verksamhet. Det gamla uttrycket "utan spaning, ingen aning" är lika giltigt då som nu.

Föreläsningen beskriver de stora megatrenderna och dess påverkan på arbetsliv, verksamheter samt ledar- och medarbetarroller. Den ger också exempel på hur man integrerar strategisk omvärldsbevakning i sin vardag. I föreläsningen lyfts även behovet av en trygg, kommunikativ och kreativ invärld för att omvandla osäkerhet till verksamhetens fördel. Det enda vi kan påverka är oss själva och det finns en oanad kraft i att skapa bästa möjliga verksamhet tillsammans.

Föreläsningen skräddarsys utifrån önskemål och kan ges online eller på plats.

Mona Gafvelin är beteendevetare och har mer än 30 års erfarenhet som utbildare, processledare och organisationsutvecklare i stora och komplexa organisationer.


Innehåll

  • Är det ens meningsfullt att omvärldsbevaka med dagens kompakta osäkerhet? Definitivt ja säger vi - en systematisk omvärldsbevakning reducerar stress och skapar trygghet och kreativitet i verksamheten.
  • Vilka är megatrenderna att hålla uppsikt på - vad är på gång som påverkar arbetsliv, ledning, medarbetare och chefer i stora och komplexa organisationer?
  • Att rusta sig klokt för att leva och utvecklas i den nya VUCA-världen. Turbulenta tider kräver förskjutning mot inre trygghet för att hantera osäkerhet i omvärlden.
  • Hur gör man för att komma samman ”vid lägerelden” som arbetsgrupp och organisation? Lägerelden är där vi delar information, bedömer, prioriterar och kraftsamlar... där behövs allas förmågor och input och med fokus på vad vi kan åstadkomma tillsammans finner vi kraft och vägarna framåt. 
  • Hur skapa systematisk omvärldsbevakning i praktiken ? Modeller, verktyg och övningar att använda sig av.

Låter det intressant för din verksamhet så hör av dig här.