Föreläsningar

Interaktivt • Live • Zoom

I den här 1-3 timmar långa föreläsningen hjälper dig att få perspektiv på chefsrollens förändring i en rörlig, oklar och komplex verklighet.

Gör dina chefer och arbetsledare bättre rustade att leda i förändring!

Föreläsare: Kjell Lindström, noden ab

Läs mer

Den här 1-3 timmar långa förklarar hur dagens och framtidens komplexa organisationer förändrar spelplanen för professionellt HR-arbete.  

Gör dina medarbetare och kollegor bättre rustade att leda HR-arbetet framåt i er verksamhet!  

Föreläsare: Kjell Lindström, noden ab

I den här 2-3 timmar långa workshopen spelas ett spel där man under intensiva diskussioner och i raskt tempo vrider och vänder på ett antal avgörande trender och påståenden om framtiden. Inspirerande. Lärorikt. Kul.

Gör din verksamhet bättre rustad att möta framtiden!  

Föreläsare: Kjell Lindström, noden ab

En 1-3 timmars föreläsning om hur man som medarbetare kan förstå, handla och arbeta i en rörlig, ibland oklar och komplex verklighet.

Gör dina medarbetare bättre rustade att möta framtiden!  

Föreläsare: Kjell Lindström, noden ab